HOME
DOWNLOADS NOTICES VACANCIES TENDERS NEWS EMERGENCIES CONTACT US   SEARCH 
Council
Municipal Manager
Community and Development Services
Financial Services
Engineering and Planning Services
Corporate and Strategic Services
Policies and By-Laws
Business
Residential
 
NEWS FLASH

KONSEP HERSIENE GEINTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN 2014/2015
Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 28 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet 32 van 2000 dat die Konsep Hersiene Geintegreerde Ontwikkelingsplan ter insae beskikbaar sal wees gedurende kantoor ure.

Read more...
NEWSROOM

2014-04-08
CEDERBERG ROOIBOS KUNSTEFEES

Wat gebeur by die fees? Musiekproduksies, toneelstukke, praatjies, kos en wyn, letterkunde, kunsuitstallings, ATKV Rieldansers, Boerbokbraai en saamkuier, Clanwilliam Kunshuis, Dam Bistro, De Kelder Restaurant, Donkiekarritte, Finbond Kunssentrum, Gholfdag, Gratis straatvermaak, Kuiertuin, Nancy’s Tea Room, NetMar, Ou Tronk Museum, Palms Restaurant, Reinholds Restaurant, Rooibos Teetuin, RSG-uitsendings, Stalletjies, Strassbergers Skoene, Velskoendraai Padstal, Yellow Aloe
Read more...

2014-04-02
CEDERBERG MUNICIPALITY BEEN AWARDED AS THE MOST IMPROVED MUNICIPALITY

The Auditor General of South Africa honoured Cederberg Municipality at its recent award ceremony. The Municipality received the recognition by the Auditor General in the category, MFMA Most Improved Municipality in the Western Cape. This was in recognition for the steady progress and hard work of the Municipality over the past two financial years as is reflective in its positive audit outcomes.
Read more...
Emergency Numbers
 Police 027 482 10111
027 482 8181
 Hospital 027 482 2166
 Fire 027 482 1775/6
 Municipality 027 482 8000
 Traffic 027 482 8016

Notices
2014-04-10 - KONSEP HERSIENE GEļINTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN 2014/2015
Read more...

Vacancies
No current items

Tenders
No current items

Quotations
No current items
TOWNS & RURAL SETTLEMENTS
Citrusdal
Clanwilliam
Elands Bay
Elandskloof
Graafwater
Lamberts Bay
Leipoldtville
Paleisheuwel
Wupperthal
PAIA | Disclaimer

Cederberg Municipality | 2A Voortrekker Street, Private bag X2, Clanwilliam 8135 | Tel: 027 482 8000, E-mail: admin@cederbergraad.co.za
Copyright © Cederberg Municipality All Rights Reserved. Privacy Policy